Beantwoord de vragen met behulp van de onderstaande twee teksten. Je hebt 17 minuten tijd. Je mag een woordenboek gebruiken, maar pas op: dat kost tijd!

Tekst 1:


Nieuw  reisdocument nodig?


Heeft u binnenkort een nieuw paspoort of Nederlandse identiteitskaart nodig? Lees dan deze folder. Hierin staat informatie die voor u van belang is.


Inleiding

Vanaf 21 september 2009 zal, als u een nieuw paspoort of Nederlandse identiteits­kaart gaat aanvragen, de medewerker achter de balie u ook om uw vinger­afdrukken vragen.

De Europese Unie (EU) heeft hiervoor in 2004 een verordening opgesteld. Het doel daarvan is misbruik van reisdocumenten zoveel mogelijk tegen te gaan.

Het opnemen van vingerafdrukken is verplicht. Er zijn enkele uitzonderingen mogelijk:

-  indien het fysiek onmogelijk is om van u vingerafdrukken op te nemen, dan krijgt u een reisdocument voor vijf jaar zonder dat daarin vingerafdrukken zijn opgenomen.

-  in het geval het bij u tijdelijk onmogelijk is vingerafdrukken op te nemen, dan heeft u een keuze. U wacht totdat het wel mogelijk is vingerafdrukken van u op te nemen, of u krijgt een reisdocu­ment met een geldigheidsduur van maximaal 12 maanden.

-  van kinderen tot 12 jaar worden geen vingerafdrukken opgenomen.


De baliemedewerkers hebben een apparaat waarmee zij vier vingerafdrukken elektronisch opnemen. Alle opgenomen vingerafdrukken worden opgeslagen in de reisdocumentenadministratie. Twee vingerafdrukken worden ook opgeslagen in de chip van het reisdocument.


Het paspoort en de Nederlandse identiteits­kaart bevatten al sinds 26 augustus 2006 een chip met daarin:

-  uw foto (de gezichtsopname);

-  naam (voornamen en achternamen);

-  geboortedatum;

-  geslacht;

-  nationaliteit;

-  documentnummer;

-  burgerservicenummer;

-  datum einde geldigheid document;

-  land van uitgifte.


Aanvraag reisdocument vanaf 21 september 2009

Als u een nieuw paspoort, Nederlandse identiteitskaart of ander reisdocument gaat aanvragen, heeft u nodig:

-  al uw oude reisdocumenten in uw bezit;

-  een foto die voldoet aan de wettelijke eisen;

-  indien uw documenten kwijt of gestolen zijn, een (gewaarmerkte) kopie van het proces-verbaal dat u van de politie heeft gekregen toen u aangifte deed van verlies of diefstal;

-  contant geld of uw pinpas om te betalen.


De baliemedewerker controleert of van uw vingers wel vingerafdrukken kunnen worden opgenomen. Verfresten of ander vuil kunnen namelijk problemen geven bij het opnemen van de vingerafdrukken. De controle is ook bedoeld om na te gaan of geprobeerd wordt de eigen vinger af te dekken.


Afhalen reisdocument

Bij het ophalen van uw nieuwe reis­document kan de chip uitgelezen worden. In dat geval zullen de vingerafdrukken die in de chip zijn opgeslagen worden gecontroleerd. Zo wordt vastgesteld of uw vingerafdrukken overeenkomen met de vingerafdrukken die in de chip zijn opgeslagen.


Bijschrijven kinderen

Kinderen worden vanaf 26 juni 2012 niet meer bijgeschreven in het paspoort van de ouder(s). Zij moeten dan hun eigen reisdocument hebben. Alle bijschrijvingen in het paspoort van ouders zijn vanaf 26 juni 2012 niet meer geldig. Het paspoort Zelf blijft wel geldig: u kunt er gewoon mee blijven reizen.

De prijs voor de Nederlandse identiteits­kaart voor kinderen onder de 14 jaar gaat op 1 januari 2010 omlaag. Met deze kaart kunt u reizen binnen de EU en naar Andorra, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, San Marino, Turkije, IJsland en Zwitserland.

De gratis Nederlandse identiteitskaart voor 14-jarigen bestaat vanaf 1 januari 2010 niet meer.


Meer informatie

U kunt meer informatie krijgen bij uw gemeente of op de website:

www.paspoortinformatie.nl


Afzender

Deze folder is een uitgave van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Kijk voor meer informatie op:

www.paspoortinformatie.nl

Reageren? Stuur een e-mail naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties via:

www.minbzk.nl/algemene-onderdelen/serviceblok/contact


Bron: folder Ministerie voor Buitenlandse Zaken, september 2009


 


 


Tekst 2:


Opslag afdrukken onzeker


Europees Hof komt vrijdag met uitspraak.


Van onze verslaggever Gerard Reijn


Amsterdam De opslag van vingerafdrukken in een centraal databestand is niet zeker. Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft bekend gemaakt vrijdag uitspraak te doen over deze operatie.

Komende maandag begint de uitgifte van nieuwe paspoorten met daarin twee vingerafdrukken. Die komen ook in de administratie van de gemeente, en later in een centrale databank. Die maatregel is bedoeld om fraude met paspoorten moeilijker te maken, maar de databank zal ook worden gebruikt voor het identificeren van verdachten en de opsporing van misdrijven.

Vooral tegen opslag in de databank is veel verzet. Het College Bescherming Persoonsgegevens was zeer kritisch over de wetswijziging die hiervoor nodig was. Het College sprak van ‘ernstige gevolgen voor grote aantallen burgers’, en wees op de risico’s van ‘misbruik, onjuist en onvoorzien gebruik’. Desondanks werd de wet in juni aangenomen.

De vereniging Vrijbit legde zich er niet bij neer. Die vroeg een voorlopige voorziening aan het Europese Hof, in afwachting van een bodemprocedure bij hetzelfde Hof. Tot nu toe was niet zeker of die voorlopige voorziening er voor maandag zou zijn, maar gisteren meldde het Hof vrijdag met een uitspraak te komen.

Binnenlandse zaken wil niet ingaan op de vraag wat er gaat gebeuren als het Hof de opslag van de vingerafdrukken verbiedt.


Bron: De Volkskrant september 2009